Test en eindcontrole

SPL Kwaliteit

Langdurige relatie

Service en ondersteuning op locatie!

Productie- en testfaciliteiten van 2500 m2

"SPL ontzorgt!"

De eindcontrole bij SPL is de laatste stap om definitief en 100% ons product goed af te leveren.

Conform onze eigen procedure worden onze panelen, zoveel mogelijk, functioneel getest. Regelmatig komt het ook voor dat onze klanten eigen test protocollen ter beschikking stellen. Deze worden dan ook nauwkeurig door ons verwerkt in de algehele testprocedure.

Vervolgens geven wij u ook nog de mogelijkheden om in onze test afdeling een eigen “eind test” c.q. FAT te doen. SPL zal vooraf, met u, de FAT documenten samenstellen op basis van haar eigen Eindcontrole formulier. Samen met uw opdrachtgever en/of eventuele toeleveranciers kunt u de panelen afnemen, software laden en testen (SPL faciliteert).

besturingskast op de werkvloer

Testen

SPL voert diverse testen uit op de door haar vervaardigde producten. Buiten de standaard testen zoals de functionele test en de visuele inspectie is SPL in staat om de hieronder genoemde testen conform de daarvoor geldende normen aanvullend uit te voeren.

Deze verzorgen wij conform de machine richtlijn (Norm-60204) of voor de Besturingskasten & Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen conform de norm 61439-1:

  1. Aardleidingstest

Hierbij worden alle veiligheidsaardings voorzieningen beproefd op goed functioneren. Deze test wordt vaak aangegeven als “ground bond test” of als “earth bond test”;

  1. Isolatieweerstandstest

Deze test, beter bekend als het “meggeren” test de Ohmse weerstand van de isolatiebescherming van bedrading d.m.v. een 500Vdc spanning;

  1. Spanningsoverslagtest

Dit is een diëlectrische sterktetest van de isolatie. Deze is dus niet hetzelfde als de hierboven beschreven test! Deze test wordt minimaal uitgevoerd met een spanning van 1000V (2x Inom.) en een kortsluitvermogen van 500VA. In geval van scheepskeuringen (bijv. Lloyds en DNV) wordt de spanning opgevoerd tot 2x Inom. + 1000V;

Speciaal ontwikkeld voor deze testen beschikt SPL over een veiligheidstester Metramachine 204 van GMC Instruments. Dit apparaat stelt SPL in staat om in een minimaal tijdsbestek, geheel conform de normen, bovenstaande testen uit te voeren. Kalibratiecertificaten zijn uiteraard voorhanden ter verificatie.

De door dit apparaat gegenereerde testgegevens maken deel uit van ons technisch dossier en kunnen desgewenst aan u ter beschikking worden gesteld.

Ook hiermee “ontzorgd” SPL haar afnemers. Temeer een reden om voor een duurzame relatie met SPL te kiezen.

Contact opnemen

Neem contact met ons op!